Arbetskorg Typ 80

1200x800mm, 1 Person


Artikelnummer: 100001
Produktinformation

För säkra personlyft.
Försedd med halkfritt golv, låssprint och fjädrande lås i grind.
Före användning ska basmaskin och korg besiktigas av kontrollorgan som motsvarar kraven enligt ISO-EN17020.
Truckens spårvidd skall vara bredare än arbetskorgen.
Mer information och föreskrifter gällande utförande och användande av arbetskorg tillsammans med truck, finns att tillgå genom Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2006:7 och svensk standard SS 3628.

Teknisk data

Max. personlast: 250kg (inkl. personlast)
Min. kapacitet: 1000kg@600mm 
Min. spårvidd: 800mm
Gaffeltunnlar
Vikt: 80kg

Film