Arbetskorg Typ 120

1200x1200mm, 2 Personer


Artikelnummer: 100004
Produktinformation

För säkra personlyft.
Försedd med halkfritt golv, låssprint och fjädrande lås i grind.
Före användning ska basmaskin och korg besiktigas av kontrollorgan som motsvarar kraven enligt ISO-EN17020.
Truckens spårvidd skall vara bredare än arbetskorgen.
Mer information och föreskrifter gällande utförande och användande av arbetskorg tillsammans med truck, finns att tillgå genom Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2006:7 och svensk standard SS 3628.

Teknisk data

Max. personlast: 350kg
Min. kapacitet: 1400kg@600mm
Min. spårvidd: 1200mm
Gaffeltunnlar
Vikt: 110kg