Containerramp

Kapacitet: 6500kg


Artikelnummer: 100024

Gaffeltunnlar: 165x60mm
CC-mått Gaffeltunnlar: 775mm

Mer information

Containerramp för standardcontainrar på marknivå och för lossning/lastning på lastbil.
Den mekaniska rampen har en självjusterande läpp vilket möjliggör full last även på ojämnt underlag.