Containerramp

Kapacitet: 8000kg


Artikelnummer: 100025

Gaffeltunnlar: 150x55mm,
CC-mått Gaffeltunnlar: 510mm

Mer information

Containerramper för standardcontainrar på marknivå och för lossning/lastning på lastbil.