Containerramp

Kapacitet: 10000kg


Artikelnummer: 100027

Gaffeltunnlar: 165x60mm
CC-mått Gaffeltunnlar 679mm

Mer information

Containerramper för standardcontainrar på marknivå och för lossning/lastning på lastbil.
Den mekaniska rampen har en självjusterande läpp vilket möjliggör full last även på ojämnt underlag.